Formuláře k podání, uživatelská příručka, webové služby, návěsky, to vše najdete na:
eagri.cz/public/portal/ukzuz/osivo-a-sadba/certifikace/elektronicky-prenos-dat