LABORATORNÍ TESTY OBILÍ A ŘEPKY:

Prováděno u subjektů, kterým ÚKZÚZ udělil pověření dle § 17 zákona č. 219/2003 Sb.

CERTIFIKACI OSIVA:

Provádí ÚKZÚZ