Technologie a skladování

Rostlinná výroba

 •  mechanizace
  Naše firma obhospodařuje celkem 1300 ha orné půdy. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků jak po stránce kvality, tak po stránce kvantity, musíme používat co nejvýkonnější mechanizaci a neustále ji modernizovat.
  Pracujeme se stroji např. zn.: JOHN DEERE, FENDT, LEMKEN, HARDI, MAN, HORSCH, CATERPILLAR, SWIFTER, SIMBA, VADERSTAD, atd.
 • ošetřování plodin
  Naše pěstování je zaměřeno na minimalizaci používání hnojiv a pesticidů dle zásady: „JEN NEZBYTNĚ NUTNĚ“. Celý pěstební postup je kontrolován systémem a směrnicemi Státní rostlinolékařské správy.
 • skladování
  Celková kapacita rekonstruovaných hal, které jsou upraveny pro skladování obilí, je 5000 tun.
 • výroba vlastních osiv
  Abychom dosáhli co nejvyšší kvality a výnosnosti našeho obilí, produkujeme též vlastní osivo (i za účelem dalšího prodeje). Technologie na výrobu osiva – Petkus (čistící zařízení obilí), Rotostat (mořící zařízení).
  Výrobní postup je kontrolován společností ÚKZÚZ Praha, řídí se přesnými směrnicemi. Každá vyprodukovaná šarže získává dle laboratorních zkoušek výše zmíněné organizace Uznávací list osiva.
  Nejčastěji používaná mořidla – Vibrance Gold a Celest Extra.

 Živočišná výroba

Chov vepřů, kapacita chléva – 400 ks, automatická výměna vzduchu, částečně automatizovaný systém krmiva.