Aplikace Data ke stažení je aplikací, která byla spuštěna současně s Portálem eAGRI. Aplikace je určena jak pro veřejnost, tak pro přihlášené uživatele a jejím hlavní účelem je umět z jednoho místa vyhledávat v datech registrů MZe a vyhledaná data si exportovat do Excelu pro případnou další práci.
Aplikace nabízí pro nepřihlášené uživatele zejména vyhledávání v číselnících.
Pro přihlášené uživatele aplikace nabízí stažení dat ze základních zemědělských registrů, a to jak data s platností k aktuálnímu dni, tak u některých registrů možnost stažení verze dat k historickému datu.Naleznete zde: eagri.cz/ssl/nosso-app/DataKeStazeni/