Organická složka do půdy:
na ploše odpovídající výměře min. 35 % orné půdy
nastaveny přepočtové koeficienty pro jednotlivé postupy (hnojiva, zelené
hnojení, meziplodiny, strip-till, doprovodné plodiny apod.)
Zpracování výpočtu OH do 30. 9. – jen pro účely kontroly na místě,
nikam se neodesílá, nevkládá
dočasně vypuštěn požadavek na elektronickou evidenci aplikace hnojiv, další informace