Ověření, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou v rámci základní celofaremní ekoplatby.
Informace o zařazení jednotlivých DPB podle převažujícího půdní druhu naleznete v Registru půdy na Portálu farmáře.
V příloze je výpočet pro kulturu R.
Pro ostatní kultury a další informace naleznete zde: www.vurv.cz/2023/04/01/model-oh-pro-ekoplatbu/