Spuštění Portálu farmáře pro 2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova viz příloha