Proběhne v listopadu letošního roku, pozvánka a registrace viz příloha: