Přehled odrůd osiv – Ječmen:

 MARISSA:

je polopozdní víceřadá odrůda ječmene ozimého s dobrou zimovzdorností a velmi vysokým výnosem zrna. Má velmi dobrou odolnost poléhání, jednu z nejlepších ze současných povolených odrůd ozimých ječmenů. Vynikající parametry dosahuje v odolnosti podrůstání, což je velkou předností při sklizni. Odrůda má nejvyšší obsah škrobu ze současných povolených odrůd ozimých ječmenů. Výška rostlin je 102cm.

 

VENDELA:

je nová mimořádně výnosná sladovnická odrůda ječmene jarního dosahující každoročně vynikajících výsledků ve všech výrobních oblastech pěstování jarního ječmene.
VENDELA je středně raná odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav je stabilně dobrý až velmi dobrý. Díky tomu dosahuje výtečných výsledků i v neošetřené variantě pěstování.
Všechny sladovnické parametry této výnosné odrůdy odpovídají požadavkům pro produkci sladu/piva s chráněným zeměpisným označením ČESKÉ PIVO.