Monthly Archives: Duben 2023

Příručka k Jednotné žádosti 2023

  Prirucka_Jednotne_zadosti_2023.pdf

|

Tabulka pro výpočet hospodaření s organickou hmotou v roce 22/23 – Ekoplatba 2023

Ověření, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou v rámci základní celofaremní ekoplatby.
Informace o zařazení jednotlivých DPB podle převažujícího půdní druhu naleznete v Registru půdy na Portálu farmáře.
V příloze je výpočet pro kulturu R.
Pro ostatní kultury a další informace naleznete zde: www.vurv.cz/2023/04/01/model-oh-pro-ekoplatbu/ Model_OH_kultura_R_230222.xlsx

|