Základní informace k elektronickému podání žádosti o uznání množitelského porostu a osiva

Formuláře k podání, uživatelská příručka, webové služby, návěsky, to vše najdete na:
eagri.cz/public/portal/ukzuz/osivo-a-sadba/certifikace/elektronicky-prenos-dat

20.3.2024|

Elektronická příručka pro předběžnou kontrolu plnění Aktivního zemědělce 2024 na Portálu farmáře

  Elektronicka_prirucka_pro_predbeznou_kontrolu_plneni_Aktivni.pdf

15.3.2024|

Registr držitelů odborné způsobilosti pro přípravky na ochranu rostlin

apl.ukzuz.cz/somozo/VerejnePortal/SeznamOsvedceniPortal

4.3.2024|

Tabulka pro výpočet hospodaření s organickou hmotou v roce 23/24 – Ekoplatba 2024

Organická složka do půdy:
na ploše odpovídající výměře min. 35 % orné půdy
nastaveny přepočtové koeficienty pro jednotlivé postupy (hnojiva, zelené
hnojení, meziplodiny, strip-till, doprovodné plodiny apod.)
Zpracování výpočtu OH do 30. 9. – jen pro účely kontroly na místě,
nikam se neodesílá, nevkládá
dočasně vypuštěn požadavek na elektronickou evidenci aplikace hnojiv, další informace
na stránkách VÚRV: https://www.vurv.cz/2024/01/14/model-oh-pro-ekoplatbu/

 
R_2023-24_Model_OH_230906.xlsx

29.2.2024|

Jak funguje AMS od A až do Z a návaznost na GTFoto

Co je AMS?
* Ověří stav pozemků pomocí družic Sentinel * Má sloužit jako nástroj pro prevenci chyb v žádosti * Nový komunikační nástroj mezi žadateli a SZIF * Zpřístupnění dat z družic žadatelům * A v neposlední řadě využití moderních technologiíZákladní principy AMS
Využití nových technologií i v oblasti zemědělství je jedním z nástrojů k […]

9.2.2024|

Od 20. ledna 2024 se můžete prokazovat občankou v mobilní aplikaci

Co budu potřebovat pro používání eDokladů?
viz: edoklady.gov.cz/

18.1.2024|

Mzdová kalkulačka 2024

Výpočet čisté mzdy 2024 vychází zejména ze zákona o daních z příjmů<zakony.penize.cz/586-1992-sb-zakon-o-danich-z-prijmu>. V základní verzi kalkulačka čisté mzdy počítá se základními daňovými slevami<www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy#slevy-na-dani>, v rozšířené verzi můžete pracovat i s odpočty od daňového základu. Jste-li zaměstnáni na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, vypočítá vám čistou mzdu kalkulačka čisté mzdy pro […]

5.1.2024|

Portál GTFoto – export fotografií do PDF

 

 
Portal_GTFoto_-_aktuality_-_export_fotografii_do_PDF.pdf

28.12.2023|

Aplikace Data ke stažení – Číselníky

Aplikace Data ke stažení je aplikací, která byla spuštěna současně s Portálem eAGRI. Aplikace je určena jak pro veřejnost, tak pro přihlášené uživatele a jejím hlavní účelem je umět z jednoho místa vyhledávat v datech registrů MZe a vyhledaná data si exportovat do Excelu pro případnou další práci.
Aplikace nabízí pro nepřihlášené uživatele zejména vyhledávání […]

8.12.2023|

Užitečné webové aplikace

Protierozní kalkulačka:
je internetová aplikace pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy. Aplikace poskytuje uživatelům informace o míře erozní ohroženosti hodnocených lokalit (DPB v rámci LPIS, erozní parcely či libovolné EUC), poskytuje informace o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy, po aplikaci osevního postupu na lokalitu vyhodnocuje […]

27.10.2023|